Mijn levenslijn in beeld.
Kleur en pad bepaald door levensvragen al gesteld en in verwachting.
reflecteren
reflecteren - regelmatig werkwoord
uitspraak: re-flec-te-ren

1. iets zeggen of doen als antwoord op iets anders
♢ zij reflecteerde op de advertentie
2. in tegengestelde richting (laten) ombuigen
♢ de zilveren strook op de fietsband reflecteert het licht
Levenslijn geheeld als totem,
als reflectie in beeld van 0 naar 100.
tover
tover
lamp
lamp
Levenslijn geheeld als totem,
als introspectie of zelfreflectie in beeld van 100 naar 0.
magische
magische
fontein
fontein
Back to Top