Stel het doel is niet om te winnen, maar stel nu dat de winst in het spel zelf zit.
Dan is er elke keer ruimte over voor onverwacht nieuwe beweging, nieuw inzicht en nieuwe focus.
Alles in het spel is onvoorwaardelijk, wat we ervan denken maakt het pas voorwaardelijk.
Ik kies mijn opstelling als toeschouwer.
Op deze plek kan ik bewust bij het vol-ledige speelveld zijn.
Elke speler & coach in het veld staan naast elkaar.
De radar filtert van nature de zin van de onzin.
Verbinding ontstaat in het veld van vertrouwen.
De enige spelregel is dat alles in liefdevol respect gebeurt.
Ik nodig je uit om samen sterren te gaan kijken op
het Universele speelveld van de open opties.
De toegevoegde waarde van een toeschouwer.
Een toeschouwer is iemand die overzicht heeft over het hele spel.
winst
* in de breedste mogelijke betekenis van het woord *

Modelbouw van dit spel..in onderstaand fotoverhaal.
Klik op de foto's voor een grotere versie en bijbehorende tekst.
restjes rode wijn en glasafdrukken
restjes rode wijn en glasafdrukken
opgedroogd
opgedroogd
gespeeld met effecten
gespeeld met effecten
eerste opstelling
eerste opstelling
materiaal bijschaven
materiaal bijschaven
meer kleur
meer kleur
glinSTER door kristalsuiker
glinSTER door kristalsuiker
focus door extra koffie
focus door extra koffie
samen onder 1 hoedje spelen
samen onder 1 hoedje spelen
oneindige spel-winst
oneindige spel-winst
spots aan
spots aan
Back to Top